Alois Musil – český Syn pouště

Milovníci historie mají stále ještě ojedinělou možnost navštívit výstavu Syn pouště, věnovanou významnému českému cestovateli a znalci Orientu – A. Musilovi. Výstavu pořádá, v budově Akademie věd ČR, Galerie Věd a umění až do 12. dubna 2018.

Moravský rodák Alois Musil byl jedním z nejvýznamnějších evropských znalců Blízkého Východu. Narodil se roku 1868 v Rychtářově nedaleko Vyškova. Jeho příbuzným byl slavný rakouský spisovatel českého původu Robert Musil (nejznámější román Muž bez vlastností).

Alois Musil získal teologické vzdělání a roku 1891 byl vysvěcen na kněze. Dále se vzdělával v oblasti orientálních nauk, rovněž v Jeruzalémě a Bejrútu. Podnikl výzkumnou výpravu do Jordánska, kde nedaleko skalního města Petry objevil roku 1898 pouštní palác Kusejr Amra. Objev vzbudil ve své době doslova světovou senzaci (palác je od roku 1985 zařazen na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO).

Alois Musil se svými druhy. Zdroj: NN

V roce 1909 je Alois Musil jmenován řádným profesorem na  teologické fakultě ve Vídni. V letech 1908 až 1912 podnikl několik výprav do Palestiny, Sýrie a Iráku se zaměřením na etnografický a archeologický výzkum. V té době žil dlouhodobě u dvou beduínských kmenů a stal se jejich spolunáčelníkem.

Po vypuknutí první světové války byl rakousko-uherskou vládou pověřen špionážními úkoly v Orientu. Měl kromě jiného za úkol získat Turecko pro vojenské vystoupení proti Velké Británii a rovněž napomoci obchodnímu pronikání Rakouska-Uherska na Blízký Východ. Musil byl rovněž účasten neúspěšného pokusu Karla I. o uzavření separátního míru.

Beduínské ležení. Foto: Alois Musil. Zdroj: NN

Po skončení první světové války se Alois Musil usídlil v Praze, kde byl roku 1920 jmenován řádným profesorem na Univerzitě Karlově. Významně se zasloužil o založení Orientálního ústavu v roce 1922. Na popud T.G. Masaryka začal Musil vydávat řadu spisů Dnešní Orient. Přesto, že Alois Musil byl mimořádnou vědeckou osobností světového formátu, našel si čas i na psaní populární literatury. Je autorem celé řady románů pro mládež, odehrávajících se v arabském světě a přirozenou formou osvětlujících tamější reálie. Alois Musil zemřel 12. 4. 1944 v obci Otryby u Českého Štemberka.

Plakát z výstavy Syn pouště. Zdroj: NN

Výstavu Syn pouště o životě a díle Aloise Musila pořádá Galerie Věda a umění v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, ve dnech 21. 2. – 12. 4. 2018. Výstava je otevřena od pondělí do pátku v 10.00 – 18.00 hod., vstup je volný.

Expozice výstavy Syn pouště. Zdroj: NN

Expozice je vystavěna převážně na fotografiích z cest Aloise Musila v Orientu, s několika málo ukázkami předmětů z jeho pozůstalosti. Přes svůj komorní charakter výstava nabízí zajímavý vhled do regionu, jenž dnes představuje jednu z nejproblematičtějších oblastí světové politiky.

 

Nezávislé noviny

Náhledové foto: Alois Musil jako šejch kmene Beni Sachr. Autor: Anonymní – reproduction, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4305896