1894: před 125 lety se narodil Richard Mikuláš hrabě Coudenhove-Kalergi, tvůrce myšlenky sjednocené Evropy

Coudenhove-Kalergi byl starobylý šlechtický rod, jehož kořeny sahají až do časů křížových výprav. Brabantský titul rod získal za účast na první křížové výpravě (1096 -1099). Richard Mikuláš se narodil 16. listopadu 1894 v Tokiu jako syn c. a k. velvyyslance Jindřicha hraběte Coudenhove-Kalergiho a jeho japonské ženy Micuko Aojamo. Jeho otec, který ovládal osmnáct jazyků, malému Richardu dopřál soukromé vzdělávání, které se odbývalo v ruštině a maďarštině. Rodina po přesídlení z Japonska žila v Poběžovicích v Čechách. Univerzitní studium Richard Mikuláš absolvoval ve Vídni, kde roku 1916 promoval za doktora filosofie. Byl třikrát ženat, přesto neměl žádné potomky.

Richard Mikuláš Coudenhove-Kalergi rozvinul vizionářskou „pan-evropskou“ ideu, kterou se zabýval po celý svůj život. Svůj cíl, zřídit Panevropu, pojal v roce 1922 ve věku 28 let. Jím navrhovaný politický a hospodářský svazek evropských států měl zmírnit hrozbu nové světové války.

V roce 1924 Coudenhove-Kalergi založil Panevropskou unii, kladoucí si za cíl sjednocení Evropy. V řadách Unie můžeme najít jména jako Albert Einstein, Thomas Mann či Otto von Habsburg.  Hrabě Coudenhove-Kalergi se tak stal předchůdcem dnešní evropské myšlenky a evropské identity. V Kalergiho chápání měla sjednocená Evropa stát na principech svobody, blahobytu a kultury. Sjednocenou Evropu pak viděl jako plnohodnotnou protiváhu USA, Ruska a Asii.

V souvislosti se současnou imigrační krizí v Evropě se také hojně připomíná další, poněkud kontroverzní část jeho díla – tzv. Kalergiho plán. Hrabě Coudenhove-Kalergi se totiž domníval, že v budoucnu by měla evropská prostor obývat nová rasa, vzniklá smíšením lidí africko-evropsko-asijského původu. Některé tzv. konspirační teorie tedy pracují s myšlenkou, že současná migrace do Evropy ze zemí Blízkého východu, Afriky a Asie je jen řízeným projektem, uvádějícím do života myšlenky, které ve svém díle předznamenal právě Richard Mikuláš hrabě Coudenhove-Kalergi.

Foto: Richard Mikuláš hrabě Coudenhove-Kalergi. Zdroj: Wikipedie. Autor neznámý.