Velikonoční zločin na Srí Lance

Včera byl na Srí Lance, dříve Cejlonu, spáchán zločin, který je zločinem nejen proti dotčeným lidem, ale také proti Bohu. Cíleným bombovým útokům proti křesťanským kostelům a hotelům padlo dosud za oběť na 300 osob a dalších nejméně 500 je zraněných.

Jsou činy, u kterých je člověk na vážkách, jak je má hodnotit. A jsou zase skutky, u nichž je nad slunce jasné, jaké jsou povahy. Právě takovým je zločin, který se udál právě o Velikonoční neděli, kdy si křesťané na celém světě připomínají Ježíšovo zmrtvýchvstání. Nejdůležitější křesťanský svátek se tak stal důvodem pro vůbec nejtěžší zločin, který může jeden člověk na druhém spáchat, zločin vraždy.

Ačkoliv do této chvíle není zcela jasné, kdo za tímto zločinem stojí, zaujaly již úřady na Srí Lance opatrné stanovisko, obviňující z teroristického útoku na křesťany místní islamisty. Multikulturalistická televize Nova ústy svých moderátorů zase v nedělních Televizních novinách uvedla, že by viníky mohli být hinduisté nebo buddhisté. O muslimech, kterých na ostrově žije více než 10 %, nepadlo ani slova.

Nakonec, to není až tak důležité. Důležité je, že křesťané patří k celosvětově nejpronásledovanějším náboženským komunitám. A že nenacházejí adekvátní ochranu u mocných tohoto světa. Papež František, patrně jeden z nejpodivnějších papežů všech dob, zavražděné křesťany sice politoval, čas, který odsudku tohoto teroristického činu věnoval, byl ale asi tak stejně dlouhý, jako jeho přímluva za slitování s těmi, co momentálně dnem i nocí ve velkých počtech opouštějí Libyi, aby se – často i se svou muslimskou vírou a svými nekřesťanskými běsy – přemístili do Evropy.

A zase jsme si vyslechli z úst nejvyšších eurounijních představitelů obvyklé tlachy o solidaritě, nutnosti semknutí řad a tak dále a tak dále…

Je to únavné a už víc než trapné. Obyvatelé Evropy čekají od svých lídrů víc než jen prázdné fráze. Očekávají rázné činy, účinná opatření, která zabrání postupné přeměně jejich dosud stále ještě relativně bezpečných domovů ve slumy plné zločinů a bezpráví.

Protože současní, multikulturalističtí a marxisticky orientovaní politici toho nejsou zjevně schopni, nastal čas k jejich výměně. Volby do Evropského parlamentu, které jsou plánovány na květen, budou jistě vhodnou příležitostí.

Ilustrační foto: pxb

Nezávislé noviny