Nová rubrika: Media (Hi)Story

Milí čtenáři. Od dneška můžete na našich stránkách Nezávislé noviny najít novou rubriku. Jmenuje se Media (Hi)Story. Redakce do ní bude nepravidelně zařazovat nejrůznější události, tak, jak byly ve své době zaznamenány na stránkách tisku či dalších druzích médií. Naší snahou je ukázat dobové problémy a způsob, jak o nich bylo tehdy uvažováno. Nepochybujeme, že zejména nejrůznější prohlášení z úst někdejších mocných budou s odstupem času působit mnohdy až neodolatelně kouzelně. Podobně může být v kontextu času, uplynulého od určité události, poučné, jak mnozí renomovaní komentátoři danou událost hodnotili, zda měli pravdu, či se naopak mýlili.

Prvním textem z této nové řady článků bude připomínka návštěvy prvního černošského prezidenta USA v Praze, k níž došlo před devíti lety.

Nezávislé noviny