Demonstrace k demokracii patří! Ale…

Právo shromažďovací patří vedle práva na svobodu projevu mezi základní politická práva a jako takové je i garantováno ústavou České republiky. Zákon tedy umožňuje občanům pokojně se shromažďovat, aby dávali najevo své názory a veřejně formulovali své požadavky. Na druhou stranu z tohoto práva nelze vyvozovat nějaká přehnaná očekávání směrem k politické reprezentaci a ostatním občanům. Tím základním ukazatelem politických nálad v zemi totiž vždy jsou a budou demokratické volby.

V dnešních dnech jako by se roztrhl pytel s nejrůznějšími shromážděními konanými na náměstích českých a moravských měst. Lidé tam nad hlavami mávají transparenty, vykřikují tu pochvalná, ondy hanlivá slova na adresu nejrůznějších státních představitelů, ba přicházejí i s nejrůznějšími politickými požadavky. Nejde o nic nového. Už za starého Rakouska existovaly tzv. tábory lidu, kde se lidé scházeli, aby tak deklarovali jednotu a vyjádřili i určité politické postoje či vznesli požadavky.

Problém je, že česká společnost si obrázkům davových scén už jaksi odvykla. Za časů komunistického režimu nebyla povolena jiná shromáždění než ta, která byla naplánována, svolána a zaranžována Komunistickou stranou Československa (KSČ). To byly ty nejrůznější oslavy 1. máje, Vítězných únorů apod. Pokud by si ale občané usmysleli sejít se nějak sami o své vůli, se zlou by se potázali. Jejich shromáždění by bylo okamžitě označeno jako nezákonné, protisocialistické, vláčeno v Rudém právu a jeho účastníci popotahování po služebnách státní policie. Taková byla ta oslavovaná svoboda lidu za socialismu!

Pokud tedy dnes jsou náměstí některých českých a moravských měst opět plná, protože určitá část občanů cítí potřebu veřejně vyjádřit své politické názory a postoje, popřípadě vznést vůči vládě jisté požadavky, je to úplně v pořádku. Je to zcela normální. Je to věc, která je v demokracii zcela běžná a správná. Na druhou stranu, nelze z toho vyvozovat nějaké přehnané nároky, jak si snad mnozí demonstrující myslí.

Ano, účastníci demonstrací mají plné právo demonstrovat, nemohou však očekávat, že jejich požadavky budou automaticky vyslyšeny. Protože jsou to jen jejich názory a postoje. Těch, kdo se na určitém prostoru a v daném okamžiku sešli, a nikoho jiného. Demonstranti si musejí být vědomi, že jejich shromáždění neznamená právo na absolutní pravdu, takže i když se v té chvíli k něčemu vyjadřují, vůbec to neznamená, že by jiní lidé, a možná dokonce naprostá většina lidí, nemohli mít názor zcela jiný. A každá odpovědná vláda s tím musí počítat.

Pokud máte názor odlišný, svolejte si tedy vlastní demonstraci, a ukažte, kolik vás, těch s odlišným názorem, tedy je. A pokud to neuděláte, pak jsme vyhráli my! Takováto argumentace, kterou používají určití demonstranti je ovšem dosti pomýlená. Už proto, že je nesmyslem, aby se kvůli každé politické záležitosti svolávaly demonstrace pro a proti. Za chvíli by byla náměstí zcela zablokována a nepoužitelná pro normální život. Je nutno tedy respektovat, že právo shromažďovací je důležitým právem, ale ještě důležitějším ukazatelem politických nálad v zemi jsou demokratické volby. Právě ty ukazují, jaká je politická vůle většiny občanů. A právě volební výsledky je třeba co nejvíce ctít a respektovat.

Česká veřejnost si za takřka půl století zločinného komunistického režimu, který na oko sice uznával vůli lidu jako absolutního suveréna, ale v praxi utlačoval každého jednoho člověka, který si dovolil mít odlišný názor, odvykla, že se ulice měst mohou zaplnit protestujícími občany. A že tito občané mají velmi často názory a požadavky, jež nekonvenují s jejími názory. Taková už je zkrátka demokracie. Pokud však nebude po celé zemi generální stávka, jíž by se účastnili miliony českých občanů, stále pro politický život v této zemi platí: to, co určuje další směřování země, jsou jen demokratické volby!

Vedle nejdůležitějších demokratických voleb by stejnou závaznost mohly mít i výsledky celonárodních referend, až bude tato možnost do českého ústavního systému zákonodárci konečně zavedena. Ale to si asi ještě nějakou dobu počkáme.

 

Nezávislé noviny

 

Náhledové foto: Demonstrace na Václavském náměstí za odvolání Zdeňka Ondráčka z čela parlamentní komise pro kontrolu GIBS. Zdroj: fob