Česká republika připravuje se Slovenskem společnou vzdušnou ochranu

Smlouva, která je již ve pokročilém stádiu přípravy, v praxi bude znamenat, že na území České republiky budou moci pobývat vojenská letadla cizího státu, která budou využívat domácí letiště a vzdušný prostor. Podobně na slovenských letištích se čtvrt století po konci společného státu opět usadí české stíhací stroje.

  1. 6. 2017 – Praha

Výbor Národní rady Slovenské republiky pro obranu a bezpečnost doporučil vyslovit souhlas s uzavřením smlouvy mezi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru. O smlouvě bude nyní na své červnové schůzi rozhodovat Národní rada Slovenské republiky. Součástí rozhodování bude možnost vyslání příslušníků slovenské armády na území České republiky, nebo pobytu vojáků z České republiky na území Slovenska, za účelem spolupráce a vzájemné ochrany vzdušného prostoru.

Jak informovala TASR, dohoda má vytvořit podmínky pro „komplexní a vzájemně výhodnou spolupráci obou států při zabezpečování nedotknutelnosti jejich vzdušného prostoru.“ Jedná se o spolupráci jdoucí nad rámec integrovaného systému protivzdušné a protiraketové obrany států NATO (NATINAMDS), nebo také o spolupráci v případě dočasné neschopnosti jedné ze smluvních stran zajišťovat si ochranu vlastního vzdušného prostoru.

V návrhu zákona stojí, že „rozmístění sil jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany v případě její dočasné neschopnosti zabezpečovat ochranu svého vzdušného prostoru, jakož i finanční stránku takové spolupráce, budou smluvní strany řešit podle vlastního práva formou zvláštní smlouvy, respektive smluv.“

 

Nezávislé noviny, TASR. Foto: MIG-29 slovenského letectva. Autor: Andrej-airliner – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42818806