BIS popřela, že by volby v České republice byly ovlivňovány Ruskem

Bezpečnostní informační služba (BIS) v oficiálním prohlášení popřela, že by měla indicie o zasahování Ruska do voleb v České republice. Reagovala tak na podezření, které ve volební kampani opakovaně zaznělo. V prohlášení, podepsaném ředitelem BIS Michalem Koudelkou, se uvádí:

„Bezpečnostní informační služba se pochopitelně zabývá každým, byť jen potenciálním ohrožením demokracie. V tuto chvíli nemáme k dispozici žádné relevantní informace o tom, že by došlo k nezákonnému ovlivňování parlamentních voleb ze strany cizích zpravodajských služeb. To samé platí pro volby prezidentské.“

Zveřejněný text obsahuje rovněž ujištění, že BIS věnuje vyhodnocování všech dostupných informací maximální pozornost a v případě zjištění jakýchkoliv nelegálních aktivit je připravena okamžitě adekvátně zareagovat.

Podezření, že volby v České republice jsou ovlivňovány Ruskem, bylo pravidelně zmiňováno zejména prezidentským kandidátem Jiřím Drahošem. Ten se kvůli tomu v prosinci minulého roku dokonce sešel s bývalým premiérem Bohuslavem Sobotkou. „Já bych se nerad dozvěděl v březnu příštího roku, že naše tajné služby a orgány, které se tím mají zabývat, že tu situaci vyhodnocují a konstatují, že i u nás došlo k ovlivnění demokratičnosti voleb zahraničními tajnými službami, intervencemi,“ uvedl Drahoš po tom, co se mu od premiéra dostalo ujištění, že se česká vláda rizikem zahraničního ovlivňování voleb vážně zabývá. Možnost údajného ovlivňování politického dění ze strany ruských zpravodajských služeb se stala rovněž jedním z důležitých témat během televizních diskuzí před volbou nového českého prezidenta. Jiří Drahoš v nich opětovně varoval před údajnou ruskou hrozbou, přičemž argumentoval rovněž zkušenostmi ze zahraničí. Podezření, že Rusko se pokusilo zasahovat do posledních prezidentských voleb v USA a Francii vedlo v těchto zemích k intenzívnímu vyšetřování. Otázka údajného ruského vlivu ve volebních kampaních nicméně dodnes zůstává spíše v rovině spekulací než předložení jasných důkazů.

Nezávislé noviny, BIS. Foto: Wikipedie: Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37134779