Baťův kanál získal nový lodní jeřáb

Zpráva potěší všechny, kdo si zamilovali lodní dopravu po Baťově kanálu. V Petrově mají k dispozici nový jeřáb, který dokáže z vody vyzvednout až desetitunovou loď. Obsluha lodního provozu tak bude o poznání snazší i levnější.

  1. 5. 2017 – Praha

Až dosud se ti, kdo potřebovali dostat svou loď na souš, či naopak, museli spoléhat na autojeřáby. Nový stacionární jeřáb, který v ceně 4 miliony korun nechalo v Petrově na Hodonínsku zbudovat Ředitelství vodních cest (ŘVC), nejenže manipulaci s loďmi zjednoduší, ale jeho používání má být dokonce o dost levnější. Jak uvedl mluvčí ŘVC Jan Bukovský, cena za vytažení malého plavidla je stanovena na 1000 korun, za loď delší než osm metrů pak 1500 korun. To je o polovinu méně, než dosud činil poplatek za vytažení lodi autojeřábem.

Přístav v Petrově je sídlem pracoviště Státní plavební správy (SPS), která tu provádí inspekce stavu plavidel. Majitelé zde lodě musejí z vody vytahovat nejen kvůli pravidelné kontrole, ale také před zimou, kdy Baťův kanál nevyužívají. Ten je dlouhodobě oblíbeným turistickým cílem. Ročně jej navštíví kolem 75 tisíc lidí.

S finančním přispěním státu kanál vystavěla firma Baťa, která ho od roku 1938 používala k dopravě zboží pro své továrny. Vzorem k tomu jí byly obdobné umělé vodní cesty ve Francii a Nizozemí. Po druhé světové válce, která kanál velmi poznamenala, byl provoz v omezené míře sice obnoven, ale v roce 1961 zde lodní doprava skončila úplně. Provoz byl zahájen znovu až v roce 1995. Splavná délka se postupně prodlužovala, takže dnes činí 52 km (od Otrokovic až do Skalice na Slovensku). Turistům slouží 8 přístavů a 16 přístavišť. Část vodní cesty vede po řece Moravě. Rozběhly se už také přípravné práce na dalším rozšíření kanálu, který by pak umožňoval lodní dopravu až do Hodonína. První lodě by tímto úsekem mohly proplout nejdříve  v roce 2019.

 

Nezávislé noviny, ČTK. Foto: Autor: Tomáš Kolařík – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10550474