Akční výbory a Univerzita Karlova. Verze 2018

Jakoby se vrátil čas a znovu jsme se ocitli na konci 40. let minulého století, tedy v období, kdy se komunisté nevybíravými způsoby snažili za každou cenu urvat moc. Pomoci jim k tomu měli tzv. akční výbory, tedy samozvané prověrkové komise složené z politicky zvláště uvědomělých soudruhů.

To se takhle z ničeho nic sešlo pár straníků KSČ či jejich podporovatelů, a sami od sebe, nikým nevoleni, bez jakéhokoliv legitimního oprávnění (kromě vlastní drzosti a souhlasu komunistické strany) se rozhodli, že na svém pracovišti, v úřadu, na škole, založí zvláštní výbor, který bude mít neomezenou pravomoc rozhodovat, kdo z dosavadních spolužáků, kolegů anebo spolupracovníků bude moci dále zůstat na svém pracovišti, a kdo naopak najde, až zítra půjde do práce, dveře zavřené před nosem.

Jediným kritériem bylo, jak se kdo stavěl k budovatelskému elánu podle mustru KSČ, přičemž zvláště určujícím byl poměr kádrovaného člověku k Sovětskému svazu. Ten, kdo sovětské Rusko vroucně nemiloval, kdo zaujímal tzv. buržoazně-reakční postoje, ten nemohl čekat žádné slitování. Následoval okamžitý vyhazov. Ze školy, z úřadu, znárodněné fabriky. A o tom všem rozhodoval nikým nevolený výbor „obecného blaha“, v českém prostředí tedy akční výbor.

Píše se rok 2018 a máme to tu zase! Opět se kádrují vysokoškolští pedagogové, přičemž jejich posuzovateli jsou politicky uvědomělí kolegové a studenti, znovu se na nějakých zasedáních zvláštních výborů aktivistických „komisařů“ rozhoduje, co kdo bude učit, a podle čeho se to bude učit. Vytvářejí se seznamy zakázané literatury a nebude zřejmě trvat dlouho a vzniknou i seznamy zakázaných autorů. Máme ovšem i černou listinu nevítaných pedagogů. Jde to opravdu rychle…

Konkrétním příkladem je čerstvá záležitost z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jak upozornil internetový server Parlamentní listy, Knihkupectví Karolinum muselo stáhnout z prodeje novou knihu sociologa Petra Hampla Prolomení hradeb. Stalo se tak na základě stížnosti jistého Sama Zajíčka, studenta, který na prodej knihy upozornil rektora UK Tomáše Zimu.

„Řada z vás zaregistrovala status Knihkupectví Karolinum, kterým propagovalo prodej xenofobní knihy xenofoba Petra Hampla Prolomení hradeb, vydanou xenofobním spolkem Naštvané matky. Něco takového je naprosto nepřijatelné a je třeba požadovat, aby se to nedělo. Je to jasný fail a je třeba požadovat po vedení univerzity, aby zasáhlo.“ David Pavlorek

A v čem je kniha Prolomení hradeb tak závadná? Publikace, kterou vydalo nakladatelství Naštvané matky, se věnuje problému imigrační krize v Evropě, přičemž příliv imigrantů nepojímá jako zdroj kulturního a etnického obohacení, jak přikazuje dnešní multikulturní kánon, ale identifikuje jej coby nepřátelskou invazi za podpory evropských levicových kruhů.

Podle Parlamentních listů měl na Zajíčkovo udání okamžitě reagovat další student z Filosofické fakulty Univerzity Karlovy, David Pavlorek, který na sociálních sítích údajně napsal: „Řada z vás zaregistrovala status Knihkupectví Karolinum, kterým propagovalo prodej xenofobní knihy xenofoba Petra Hampla Prolomení hradeb, vydanou xenofobním spolkem Naštvané matky. Něco takového je naprosto nepřijatelné a je třeba požadovat, aby se to nedělo. Je to jasný fail a je třeba požadovat po vedení univerzity, aby zasáhlo.“

Zde je třeba zmínit, že David Pavlorek není jen nějaký obyčejný řadový student, ale že stojí v čele kontrolní komise ve Studentské unii Univerzity Karlovy. Jiným slovy, šéfuje jakémusi novodobému akčnímu výboru. Však také vedení knihkupectví stáhlo po kritice od těchto angažovaných studentů okamžitě ocas a Hamplova kniha z prodejní nabídky zmizela. Pavlorek, nikdo netuší, zda spíše student nebo politický aktivista, ve svém příspěvku na sociálních sítích nabádá další studenty k pilnému bonzáctví: „Prosím, neváhejte se obracet na mě a další vaše zástupce v rámci akademické samosprávy a upozorňujte nás na problémy, kterých si třeba sami nevšimneme. Ne za vším je nutno hledat zlý úmysl a, jak je možné vidět na Samově příkladu, mechanismus osobní komunikace s patřičnými orgány může fungovat.“

Nezávislé noviny mají k celému případu dvě poznámky:

1, nemá být právě akademická půda prostorem svobodné výměny myšlenek, idejí, informací a argumentů?

2, pokud by vedení Knihkupectví Karolinum na kritiku nereagovalo stažením knihy z prodeje, následoval by jako další krok vyhazov příslušných pracovníků z práce?

Nezávislé noviny se domnívají, že pokud neplatí bod jedna, tedy že akademická pracoviště už nelze považovat za prostory pro svobodnou výměnu různých názorů a idejí, pak brzo dojde na bod dva. Zakázané knihy a autory už tu tedy máme. Vyhazovy ze škol a práce kvůli politicky „závadným“ politickým názorům budou zřejmě brzy následovat!

Poznámka na závěr: v redakci jsme se pokusili na webových stránkách Knihkupectví Karolinum zadat knihu Petra Hampla Prolomení hradeb do vyhledávače. Podle výsledku hledání titul momentálně v nabídce tohoto knihkupectví skutečně není.

 

Nezávislé noviny, Parlamentní listy

Náhledové foto: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Autor: VitVit – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53624654