1917: v Rusku proběhla revoluce. Vlády nad zemí se zmocnili bolševici

Před 102 lety, 7. listopadu 1917, v Rusku proběhl bolševický převrat (komunisty nazývaný Velká říjnová socialistická revoluce, či VŘSR), během kterého byla svržena demokratická, tzv. prozatímní vláda. Vlády se zmocnila krajní levice (bolševici) vedená Vladimírem Iljičem Leninem. Ta v zemi nastolila tzv. vládu sovětů.

Bolševici dokázali časem nejen potlačit další levicové proudy ve svém okolí, ale také zvítězili v následující občanské válce, během které porazili demokratické síly i zastánce bývalé carské monarchie, podporované zahraničními intervenčními armádami.

Bolševická revoluce vedla ve svém důsledku nejen ke vniku ve své době největšího totalitního státu – Sovětského svazu, ale hlavně základny, odkud se komunistická ideologie šířila do celého světa. Po druhé světové válce, kdy Sovětský svaz dokázal obstát v ozbrojeném konfliktu s druhou největší totalitní levicovou diktaturou – nacionálně-socialistickým Německem, rozhodujícím způsobem ovlivnil politické a hospodářské uspořádání dalších států ve střední a východní Evropě, včetně Československa.

Bolševický režim trval v Rusku až do roku 1991, kdy se v důsledku nezvládnutých společenských a ekonomických reforem Sovětský svaz zhroutil.

Vláda bolševiků přinesla lidu Ruska, ale také dalších národů ujařmených ve svazku Sovětského svazu neskutečné utrpení. Podle nejhrubších odhadů zahynulo na následky politických represí, ale také v důsledku chyb plynoucích z neschopnosti bolševiků řídit hospodářství (četné hladomory), neuvěřitelných 100 miliónů lidí.

Foto: pxb